PL

    www.fenixar.pl

Użytkowanie RasPC w praktyce

Witamy na stronie internetowej firmy: FeniXar

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi produktami, proponujemy zawsze najkorzystniejsze rozwiązania.


Jak działa RasPC powrót

Obudowa RasPC do realizacji swoich funkcji posiada własny mikro-sterownik. Komunikuje się on z minikomputerem Raspberry PI za pomocą portu komunikacji szeregowej jego złącza wejść-wyjść. Umożliwia to z jednej strony sterowanie funkcjami RasPC za pomocą systemu operacyjnego oraz w drugą stronę generowanie poleceń do systemu operacyjnego przez obudowę. Dzięki temu możliwe jest np.: zareagowanie systemu na użycie pilota czy w drugim kierunku, zmianę ustawienia auto włączenia obudowy.

opis budowy RasPC, widok góra

Schemat przesyłu danych w obudowie RasPC
Głównym elementem zarządzającym funkcjami obudowy jest płytka sterownika. Jest ona umieszczona bezpośrednio nad Raspberry Pi i połączona z jego złączem wejść-wyjść GPIO. Sygnały tego złącza z wyjątkiem linii UART są dalej udostępnione do dyspozycji użytkownika za pomocą złącza taśm elastycznych. Ponieważ sterownik RasPC korzysta z komunikacji szeregowej linie Rx oraz Tx są standardowo przez niego zajęte. W razie konieczności przewidziano możliwość podłączenia również linii UART, poprzez przestawienie zworek, jednak kosztem rezygnacji z funkcji obudowy wymagających komunikacji z Raspberry Pi.

Schemat wyprowadzeń sterownika RasPC

Schemat wyprowadzeń złączy w sterowniku obudowy RasPC
Złącze zasilania obudowy i dodatkowe wyjście
Pin: Nazwa: Opis:
1 U we Napięcie zasilające obudowę 5V
2 Masa we Masa napięcia zasilającego obudowę
3 U wy ROZ Wyjście zasilania karty rozszerzeń 5V
4 Masa ROZ Masa napięcia wyjściowego
Złącze zasilania układu rozszerzeń
Pin: Nazwa: Opis:
1 U wy EXT Napięcie zasilające dodatkowe 5V
2 Masa EXT Masa wyjścia dodatkowego
Złącze portu rozszerzeń GPIO
Pin: Nazwa: Opis:Pin: Nazwa: Opis:
1 3,3V napięcie stabilizowane 50mA 13 IO 22 port 22
2 5V napięcie niestabilizowane 14 IO 23 port 23
3 IO 0 SDA port 0, dane I2C 15 3,3V napięcie stabilizowane 50mA
4 IO 1 SCL port 1, zegar I2C 16 IO 24 port 24
5 Masa masa zasilania 17 IO 10 MOSI port 10, SPI
6 IO 4 CLK port 4 18 Masa masa SPI
7 IO 14 TXD port 14, wy UART 19 IO 9 MISO port 9, SPI
8 Masa masa UART 20 IO 25 port 25
9 IO 15 RXD port 15, we UART 21 IO 11 SCLK port 11, SPI
10 IO 17 port 17 22 IO 8 CE 0 port 8, SPI
11 IO 18 PCMCLK port 18 23 Masa masa SPI
12 IO 21 PCMOUT port 21 24 IO 7 CE 1 port 7, SPI
Złącze zasilania wentylatora obudowy
Pin: Nazwa: Opis:
1 RPM Sygnał wejściowy obrotów wentylatora
2 U wy WENT Zasilanie wentylatora 5V
3 Masa WENT Masa zasilania wentylatora


Domyślnym i wspieranym przez nas systemem operacyjnym jest Rasbian oparty na profesjonalnej i uznanej dystrybucji Linux-a Debianie. Użytkownik z jego poziomu może zaprogramować oraz korzystać ze wszystkich funkcji obudowy RasPC.

Konfiguracja systemu operacyjnego umożliwiająca pełne wykorzystanie funkcji obudowy RasPC polega na przekierowaniu konsoli na port szeregowy oraz na utworzeniu pomocniczego konta użytkownika dodatkowego o nazwie : RasPC. Pozwoli to na zalogowanie się sterownika obudowy do systemu operacyjnego i wzajemną komunikację. RasPC może w ten sposób wykonywać skrypty oraz reagować na wydawane mu komendy przez użytkownika.

Najwygodniejszym i jednocześnie najszybszym sposobem uzyskania właściwie skonfigurowanego systemu operacyjnego jest skorzystanie z przygotowanej przez nas wersji Rasbiana. Jest to w pełni darmowy system operacyjny tworzony na zasadach "wolnego oprogramowania" przez społeczność internetową. Wersja przez nas skonfigurowana posiada wprowadzone ustawienia, które pozwalają na wykorzystanie zasobów obudowy RasPC.

Jeśli jednak chcemy wykonać samodzielnie konfigurację i dostosować do współpracy z RasPC własną kopię systemu operacyjnego należy wykonać następujące kroki:

# who
powinno wyświetlić się między innymi :
# RasPC ttyAMA0 aktualny czas


Z punktu widzenia użytkownika podstawowa współpraca z RasPC sprowadza się do użytkowania go jak typowego komputera osobistego. Przycisk na obudowie powoduje doprowadzenie zasilania do Rasbery PI zasygnalizowane zapaleniem się zielonej diody. Po uruchomieniu systemu operacyjnego nasępuje uaktualnienie czasu z podtrzymywanego bateryjnie zegara. Przyciski "Vol+, Vol-" sterują poziomem głośności. W razie konieczności istnieje możliwość sprzętowego resetu mikrokomputera przyciskiem o utrudnionym dostępie. Zatrzymanie systemu operacyjnego spowoduje automatyczne przepisanie czasu systemowego do zegara zewnętrznego w przypadku jego zmiany. Na koniec pracy następuje odcięcie zasilania od Raspberry Pi oraz przejście obudowy w stan czuwania co sygnalizuje czerwona dioda.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość wpływania na zachowanie obudowy RasPC za pomocą wysyłania rozkazów oraz tworzenia własnych skryptów. Można w ten sposób przypisać przyciskom własne zdefiniowane działania, sygnalizować czynności niebieską, lub pomarańczową diodą umieszczoną na panelu, uruchamiać dodatkowe urządzenie specjalnym przekaźnikiem lub wewnętrzny wentylator.

Stosowane narzędzia do obsługi RasPC powrót

Do modyfikowania zarówno plików konfiguracyjnych czy samych skryptów wystarczy dowolny edytor tekstu. Wygodnym edytorem dostępnym z konsoli tekstowej jest zainstalowany standardowo program GNU nano.

widok ekranu programu GNU nano

Widok ekranu głównego edytora tekstu GNU nano
Ponieważ wszystkie pliki związane z obudową minikomputera znajdują się w katalogu domowym użytkownika technicznego najwygodniej zalogować się jako RasPC. Przykładowo skrypt wywoływany przy krótkim wciśnięciu klawisza "Vol+" ma zdefiniowaną nawę jako: RasPC_key1.sh
Należy utwożyć taki plik i nadać mu atrybut wykonywalności:

# touch RasPC_key1.sh
# chmod +x RasPC_key1.sh


Następnie wyświetlamy nasz skrypt poleceniem w celu jego edycji:

nano RasPC_key1.sh
(Jeśli modyfikujemy plik z poziomu innego użytkownika należy nadać poleceniu uprawnienia administratora i wskazać właściwy katalog:)
sudo nano RasPC_key1.sh


Edytor oferuje wszystkie potrzebne funkcje które są dostępne po wciśnięciu kombinacji klawiszy znaku i CONTROL. Dodatkowo ich opisy umieszczono na dole ekranu. Przykładowo wciśnięcie CONTROL i "O" spowoduje zapis pliku a CONTROL i "X" opuszczenie programu.

Przykładowy skrypt zapalający diodę na panelu po wciśnięciu klawisza Vol+:
plik: /home/RasPC/RasPC_key1.sh

#!/bin/bash
echo "RpcLED1on"


Nazwy skryptów:

W środowisku graficznym wygodnym i standardowo zainstalowanym jest edytor Leafpad. Jest to typowa aplikacja dla środowiska graficznego dlatego jego obsługa jest bardzo prosta.

widok ekranu programu Leafpad

Widok ekranu głównego edytora tekstu Leafpad
Jeśli jesteśmy zalogowani jako zwykły użytkownik należy go wywoływać z uprawnieniami administratora. Z menu głównego wybieramy polecenie "uruchom" i wpisujemy frazę:

# sudo leafpadUżyteczne polecenia powrót

Sterownik obudowy reaguje na zestaw specjalnych poleceń, które modyfikują jego ustawienia lub wywołują działania.


Ich wywołanie musi nastąpić w taki sposób aby rozkaz został przekierowany na konsolę portu szeregowego AMA0 z którym jest skomunikowany sterownik obudowy. Realizowane jest to systemowym poleceniem do wyświetlania komunikatów u innych użytkowników:

# write RasPC ttyAMA0


Po wykonaniu polecenia można bezpośrednio wprowadzać polecenia kierowane do obudowy RasPC kończąc je klawiszem ENTER. Opuszczenie tego trybu nasępuje za pomocą kombinacji klawiszy: CONTROL oraz "D" (Jest to kod końca pliku: EOF).

Lista poleceń specjalnych:

Możemy również odwoływać się do poleceń obudowy RasPC w bardziej skomplikowanych strukturach czyli skryptach. Przykład fragmentu skryptu:

echo "Podaj użytkownika :- \c"
read user
who -a > who -file
check-user = 'grep -c $user who -file'if [$checkuser = 0];then
write $user "RpcLED2on"Opis standardowego systemu operacyjnego powrót

Dla mikrokomputerów Raspberry PI najpopularniejszym systemem operacyjnym stał się Rasbian będący dystrybucją Linux-a opartego na Debianie. Jest to potężne a zarazem w pełni darmowe oprogramowanie. Pozwala używać ten mikrokomputer do bardzo różnorodnych zastosowań: prac biurowych, inżynierskich, rozrywki czy korzystania z usług internetowych. Dzięki wszechstronności i popularności tego systemu został wybrany jako bazowe i wspierane oprogramowanie dla RasPc.

opis budowy RasPC, widok góra

Przykładowy widok pulpitu na: RasPC
Dla ułatwienia pracy z obudową RasPc została przygotowana wstępnie skonfigurowana i wzbogacona o potrzebne oprogramowanie wersja systemu Rasbian. Jest ona dostępna w formie gotowej do użycia karty SD z zainstalowanym systemem. System ma utworzonego specjalnego użytkownika oraz skopiowane wszystkie potrzebne pliki konfiguracyjne oraz skrypty. Oprócz elementów potrzebnych z punktu widzenia komunikacji z układami obudowy RasPc, dla wygody użytkownika zainstalowano szereg popularnych i użytecznych programów.

Obudowa RasPC może współdziałać z każdym systemem operacyjnym, który zainstalujemy na mikrokomputerze Raspberry PI, lecz do wykorzystania jej funkcji potrzebne będzie skonfigurowanie go przez użytkownika. Dedykowana dystrybucja jest wygodna do użycia zwłaszcza na początku pracy z RasPC umożliwiając szybkie poznanie zasad jego działania i wprowadzania zmian.

Opis ciekawych programów powrót

Dedykowana i wzbogacona przez nas instalacja systemu zawiera wiele przydatnych programów. Wszystkie spełniają standardy 'wolnego oprogramowania' więc ich użytkowanie jest swobodne i w pełni darmowe.

Do najważniejszych należą:Zapraszamy do współpracy

stat4u

przerwa
ikona telefonu

tel.: 510-85-65-79


web site contents © copyright 2013 FeniXar                         All rights reserved                                 Design by FENIXAR